STRESSMESTRING

Martin Nordvik - Mindfulness Basert Stressreduksjon i Agder

Nissevann i rettning av Vråvatn, Vrådal

Foto: Martin Nordvik 

"Between stimulus and response there is a space.

In that space is our power to choose our response.

In our response lies our growth and our freedom"


Victor Frankl

Stressmestring:

 

                                                      

Mindfulness Basert Stress Reduksjon (MBSR) er et gruppebasert stressmestrings program som er utviklet i USA av legen Jon Kabat-Zinn på 70-tallet ved Universitetet i Massachusetts. Dette er fortsatt det ledene universitetet internasjonalt hvor de forsker og utvikler mindfulness innen medisin, helsevesen og samfunn.

Dette 8 ukers MBSR programmet har blitt studert nøye over mange år og er det programmet som ligger til grunn for den evidensbaserte forskningen som er gjort på mindfulness i forbindelse med stressreduksjon og økt livskvalitet.

 

MBSR baserer seg på den flere tusen år gamle praksisen med mindfulness fra buddhistisk kultur. Den er tilpasset en vestlig kultur og satt inn i en medisinsk sammenheng. MBSR er gjengitt i en tilgjengelig form relevant for mennesker som opplever mye stress i hverdagen eller for mennesker som ønsker å lære seg et verktøy for å forebygge stress og slitenhet.

 

Forskningen viser at om man daglig avsetter tid på formelle mindfulness øvelser i 8 uker, er det synlige endringer i hjernen på områder som handler om å takle stress, angst, depresjon og smerte. Det viser også positive endringer i form av økt livskalitet, stressreduksjon, mer ro og nærvær og forbedring av egen helse.

 

Kurset er praktisk orientert og består av regelmessige systematiske øvelser i erfaringsbaserte oppmerksomhetsøvelser med fokus på pust, kropp og bevegelse for å øke egen bevissthet om kropp og sinn. Du gjennomfører både fysiske og mentale øvelser til å hjelpe deg å være tilstede med det som er "her og nå"  og være mer i nuet.

 

Kurset er intensivt og varer i 8 uker med ukentlige samlinger på 2,5 timer. Totalt vil kurset innholde 27 timer med instruktør, inkludert 2 timer med individuelle samtaler. Det forutsettes at det settes av tid til daglige øvelser 6 dager i uken og dette er viktig for å integrere mindfulness / oppmerksomt nærvær inn i egen hverdag. Inkludert i kurset er det også en heldags samling på en lørdag for å fordype seg i egen praksis.

 

 

Kursets innhold:                                                                            

 

 

Programmet gir en grundig innføring i oppmerksomhetsøvelser som kroppsscanning, meditasjon, oppmerksomhetsyoga, undervisning om stress, stressmestring og kommunikasjon.

 

Gjennom egen trening og muligheter for refleksjon i gruppe får du et aktivt forhold til din egen endringsprosess. Øvelsene vil over tid kunne styrke evnen til oppmerksomt nærvær og endre forholdet til eget stress.

 

Kurset skaper en ramme og et støttende miljø for å utforske eget stress. Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

 

 

 

Hvorfor mindfulness?

 

                                                              

•Øke din egen evne til effektivt håndtere stressende situasjoner i arbeid og på fritiden samt redusere fysiske og psykiske symptomer på stress.

 

•Forebygge negativt stress og stressrelaterte lidelser.

 

•Mental trening som kan gi økt oppmerksomhet, konsentrasjon og indre ro i en hektisk hverdag.

 

•Øke mulighetene for å klare å slappe av og «lade batteriene» samt forebygge utbrenthet.

 

•Lindring av uro, smerte og nedstemthet.

 

•Øke livskvaliteten og bedre helsen.

 

•Tilstedeværelse i hverdagen og oppleve glede i øyeblikkene.

 

 

 

Mindfulness er en bevisstgjøringsprosess hvor du retter en ikke-dømmende/vurderende oppmerksomhet  til de tanker, følelser og kroppslige fornemmelser som du erfarer i øyeblikket.

Du registrerer det som er, uten å la det styre deg.

 

Hensikten med å styrke vårt oppmerksome nærvær er å bli bevisst automatiserte og ofte ubevisste måter å tenke, føle og handle på som gjør deg mer sårbar for stress. På denne måten kan du bli mer bevisst i forhold til egen «autopilot» og utvikle en mer hensiktsmessig respons i forhold til stresset som oppstår. Programmet oppmuntrer deg til å ta i bruk dine egne indre ressurser og naturlige evner i å ta vare på deg selv.

 

Ved å styrke disse indre ressurser vil du kunne møte livets utfordringer med en større indre balanse, frihet og opplevelse av mindre stress.

 

Martin Nordvik

MBSR - instruktør Agder

Arendal

martinnordvik@live.no / mbsr@martinnordvik.no

Mob: 95166791

Org.nr:916496877