Om

Martin Nordvik - Mindfulness Basert Stressreduksjon i Agder


                 En dag på jobb.

Fotballkamp i Barcelona.

Endelig i mål på Hove triathlon.


HVEM ER JEG?I hundrevis av år har filosofene forsøkt å definere dette spørsmålet. Jeg nøyer meg med litt faktaopplysninger i denne omgang.


Mitt navn er Martin Nordvik, født 1969 og bor på Eydehavn ca.1 mil utenfor Arendal sentrum. Jeg er gift med Linda som også er sykepleier og vi har vært sammen i 25 år. Vi har to jenter på 22 og 23 år.


Jeg startet tilfeldig min yrkesaktive karriere på Oppsal Sykehjem i Oslo som pleieassistent i 1987. Det var godt å tjene sine egne lommepenger. Særlig var det bra å ha litt til bensin for det ble mye båtkjøring da jeg årlig tilbrakte sommerferiene i min mors barndomshjem på Eydehavn.


Arbeidet som pleieassistent var meningsfylt og jeg trivdes i arbeidet. Derfor ble det til at jeg søkte meg inn på sykepleieskolen i Arendal  1993.


Relevant utdanning / arbeidserfaring:


 • 1993 - 1996: Høgskolen i Agder - 3-årig grunnutdanning i sykpleie


 • 1993 - 2008: Ansatt i Arendal Kommune: Hjemmesykepleien og nattpatruljen.


 • 2008 -   ---  :  Arbeider som avdelingsleder i Durapart som er en Arbeid og Inkluderingsbedrift. Har arbeidet med arbeidsrettet rehabillitering siden 2008 hvor Oppmerksomhetstrening/Mindfulness har vært en av de sentrale virksomme elememtene i kursene. Har undervist i stressmestring i gruppe i 10 år. Kursene har hatt som mål om å styrke arbiedsevnen og bidra til å mestre helseproblemer som gjør det vanskelig å delta i arbeidslivet. Fokuset har vært på motivasjon,mestringsstrategier, helseveiledning og fysisk aktivitet individuelt og i gruppe. 

Det har deltatt rundt 80-100 deltakere årlig på disse kursene. Har tidligere arbeidet som faganvarlig i ARR fra 2013. Solveig Vindholmen disputerte i 2017 med en avhandling om sammenhengen mellom mindfulness og arbeidsevne ved rehabiliteringskursene ovenfor. Link:

https://www.uia.no/nyheter/flertallet-oekte-arbeidsevnen-med-oppmerksomhetstrening


 • 2008: To dagers kurs: "Oppnå mer med mindre stress - Oppmerksomhetstrening/Mindfulness" ved Andries Kroese, SCAT.


 • 2009 - 2010: Livsstyrketrener. Helsepedagogisk veiledning. Veiledningsprogram om Oppmerksomt Nærvær/Mindfulness. Diakonhjemmet Høgskole. Foreleser ved hver av de 6 samlingene av 4 dager var Michael de Vibe.


 • 2012: Medlem i Norsk forening av oppmerksomt nærvær i helse, utdanning og forskning (NFON).


 • 2013: Instruktørutdanning i Opperksomhetstrening/Mindfulness. Et 10-ukers utdanningsprogram ved Andries Kroese,SCAT.


 • 2014-2015:  Internasjonal sertifisering som lærer i Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) og i Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) fra Institute for Mindfulness-Based Approaches, IMA. Utdanningen vart i 1,5 år og innholdt 9 samlinger av totalt 35 dager og i tillegg en 5 dagers stille retreat.


 • Kursleder for 8-ukers MBSR kurs siden våren 2015.


 • 2016: Medlem i Norsk Forening for MINDFULNESS-LÆRERE MBSR/MBCT.

http://www.xn--mindfulness-lrere-3rb.no/aust-agder


 • Deltaker på Mindfulnesskonferansen 2016

http://nfon.no/Forsiden.html?actions=39:content&idc=60


 • Innleid ved Lærings- og mestringssenteret, Sørlandet sykehus HF, for ukentlige stressmestringskurs i 2017. Har vært kursleder for 10, 8-ukers kurs i stressmestring basert på mindfulness i løpet av 2017 og vinter 2018 i regi av Sørlandets sykehus. Holder jevnlige kveldskurs på Durapart i Arendal.


 • Oktober 2017: 3 dagers kurs i Mindfulness Basert Medfølende Liv (MBCL) Frits Koster IMA.
 • Desember 2017: 2 dagers Nærværssamling for LMS SSHF, kursholder allmenlege Michael de Vibe.


 • 2018-19: Engasjert av Arendal Kommune for å holde 8-ukers kurs for ansatte i kommunen. I mitt yrkesaktive liv har jeg arbeidet mye med mennsker som i perioder har hatt mye stress i sine liv pga fysiske, psykiske og/eller sosiale utfordringer i livet. Dette har gitt meg viktige og nyttige erfaringer i forhold til eget og andres stress. For meg personlig har introduksjonen til  mindfulness i 2008 vært et veiskille med tanke på endring av mitt eget forhold til stress. Jeg er takknemlig for at jeg har fått anledning til å gå på kurs og at jeg har investert tid ved å øve på å utvikle dette verktøyet. Som mindfulness instruktør kan jeg fortsatt kjenne på stress men jeg forholder meg annerledes til eget stress nå, enn det jeg gjorde før jeg ble kjent med denne stressmestringsmetoden. Jeg har ellers et faglig samarbeid med Mari Aanensen som også underviser mindfulness i Kristiansand,www.mindfulnesskristiansand.no. 


Martin Nordvik

MBSR - instruktør Agder

Arendal

martinnordvik@live.no / mbsr@martinnordvik.no

Mob:95166791

Org.nr:916496877