MINDFULNESS

Martin Nordvik - Mindfulness Basert Stressreduksjon i Agder

  Gaustablikk sett fra vindeggen i Hjartdal kommune i mars 2016.

   Foto: Martin NordvikMindfulness:

"Å øve på å være bevisst tilstede med det som oppstår i deg og rundt deg fra øyeblikk til øyeblikk med en ikke dømmende eller vurderende holdning til det du erfarer"


Jon Kabat-Zinn


HVA ER MINDFULNESS:Det er mange ulike ord som brukes om mindfulness i norsk litteratur. Noen kaller det for oppmerksomhetstrening, oppmerksom tilstedeværelse eller oppmerksomt nærvær som nok er det norske ordet som brukes oftes om mindfulness.Mindfulness er en tilnærming som støtter mennesker i å utforske, å overvåke og styre sitt eget stress mer effektivt. Ved å gjøre dette kan vi lære å bli mer klar over hva som skjer i vår egen kropp og sinn. Vi kan lære å bli mer klar over våre egne tanker, følelser og kroppslige opplevelser uten vurderinger eller selvkritikk og tillate oss å akseptere våre erfaringer som de er, snarere enn hvordan vi ønsker at de skal være.Vi øver på  å sette av tid til å øve på formelle øvelser:


kroppsscanning: Flytter oppmerksomheten gjennom kroppen hvor vi forsøker å være tilstede med det som sanses og fornemmes her og nå i de ulike områdene av kroppen.

Sittende mindfulness-øvelse: Forankrer oppmerksomheten i de fysiske fornemmelsene av pusten. Kalles også sittende meditasjon (betyr å være).

Yoga/Oppmerksom bevegelse: Øke bevisstheten på kroppen i bevegelse og på hva som kan kjennes og registreres i kroppen ved de ulike øvelsene.

Oppmerksomt nærvær i dagliglivet. Vi øver på å være mer tilstede i det som oppstår i oss og rundt oss i fra øyeblikk til øyeblikk med en ikke dømmende / vurderende holdning til det vi erfarer. Det er jo dette som er hensikten for formelle øvelser, å trekke det inn i hverdagen hvor livet leves. Gradvis utvikles egen praksis til "dagliglivet" hvor du trekker inn elementer fra de formelle øvelsene som for eksempel å øve på å registrere egen pust, kropp eller hvor din oppmerksomhet er i øyeblikket.Øvelsene innebærer en aktiv tilstedeværelse i eget liv og til det som er for deg nå. Selvregulering er den prosessen der kropp og sinn arbeider for å opprettholde en normaltilstand.  Ved å gjøre mindfulness øvelser utvikles det en bedre kontakt med egen kropp og sinn. Dette bidrar til økt kroppsbevissthet gjennom den aktive selvobservasjonen i øvelsene.

Ved å ha oppmerksomhet på opplevelsene i øyeblikket av kroppslige fornemmelser, følelser, impulser og tanker er vi i bedre stand til å oppnå en selvregulering av egen helse.Noen av effektene ved å være mer tilstede vil kunne gjøre at du tilbringer mindre tid i egen "Autopilot". Det er  ofte slik at vi kan bli hindret i å være tilstede i øyeblikket fordi vi blir oppslukt av yttre aktiviteter eller av tankene i sinnet vårt. Ved å bruke tid på ulike mindfulness øvelser vil vi kunne erfare at vi i større grad kan klare å registrere våre innlærte vaner, mønstre og strategier. De fleste av disse vanene og mønstrene er viktige og gode for oss. Derimot vil du kunne oppøve en økt bevissthet på de automatiske og ofte ubevisste måtene å tenke, føle og handle på som gjør deg mer sårbare i forhold til eget stress.Vi mennesker bruker mye tid på å "grubble" over fortid eller "bekymre" oss for fremtid, vi glemmer nåtiden og livet som er akkurat nå i dette øyeblikket. En vei inn for å øve oppmerksomt nærvær går igjennom kroppen og pusten vår. Kroppen og pusten er alltid tilstede her og nå. Ved å legge merke til at du puster inn og ut er du tilstede i øyeblikket. Vi kan hverken puste det forrige pustet eller det neste. Tilstedeværelse i øyeblikket vil redusere den tiden mange bruker på å grubble eller bekymre seg. Oppmerksomt nærvær kan øves i mange av dagens gjøremål, som når du pusser tennene, rydder ut av oppvaskmaskinen, på vei til jobb, i samtale med en kollega osv.Gjennom tilstedeværelse "her og nå" kan vi øke bevisstheten på kropp og sinn. Dette vil på kortere sikt kunne gi en økt avspenning. På lengre sikt vil du kunne oppleve endring av egen stressrespons og effekten av øvelsene vil kunne være at vi tåler det stresset  som oppstår i og rundt oss på en mer hensiktsmessig måte.


Linker:

Psykologisk.no: En øvelse med å være i det som er.

https://psykologisk.no/2016/10/a-vaere-med-det-som-er/


Den amerikanske forsker foreningen for mindfulness:

https://goamra.org/


Sørlandsavisen: Stressmestring på arbeidsplassen

http://sorlandsavisen.no/2017/02/05/vil-laere-bedrifter-a-redusere-stress/


Intervju med Martin: http://www.durapart.no/nyheter/2016/stressmestring/


http://nfon.no/


http://forskning.no/search?search_keys=mindfulness


http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?a=21&soktekst=mindfulness&side=1


https://sykepleien.no/search?search_keys=mindfulness


http://legeforeningen.no/info/Sok/?query=mindfulness


http://www.umassmed.edu/cfm/


http://www.bangor.ac.uk/mindfulness/


http://www.oxfordmindfulness.org/

Martin Nordvik

MBSR - instruktør Agder

Arendal

martinnordvik@live.no / mbsr@martinnordvik.no

Mob: 95166791

Org.nr:916496877