FOR BEDRIFTER

Martin Nordvik - Mindfulness Basert Stressreduksjon i Agder

                                                                                         Villreinen i Telemark Foto: Martin Nordvik

                         "To meditate means to go home to yourself. Then you know how to take care of the things that are happening inside you, and you know how to take care of the things that happen around you"


Thich Nhat Hanh
Tilpasset  kurs:


Jeg tilbyr også foredrag og kurs i mindfulness baserte stressmestring rettet mot bedrifter, lag eller foreninger. Dette vil være en kombinasjon av teori og øvelser. Kursene kan tilpasses til din bedrift og deres behov, både med tanke på lengde og innhold. Kurs over 4 til 6 uker anbefales med ukentlige samlinger av 90-120 minutters varighet. Ett slikt kurs vil kunne innholde temaer som stressmestring, forebygging og redusering av stressrelaterte plager (både fysiske og psykiske), samt å øke arbeidseffektivitet og livskvalitet. Et kurs som dette i mindfulness basert stressmestring kan være et godt tiltak for å redusere sykefravær, fremme trivsel og arbeidsglede og øke den enkelteles livskvalitet.


For deg som arbeidsgiver er du avhengig av friske, tilfredse og effektive arbeidstakere. Derfor er det viktig at dine ansatte vet å kunne regulere eget stress og tar ansvar for egen helse, for at dere skal kunne nå de målene dere arbeider sammen mot.


Om du tenker dette kan være interessant og aktuelt for noen av dine ansatte, som enten står i fare for å bli sykemeldt eller er blitt sykemeldt, ta gjerne kontakt. Husk at dine ansatte er bedriftens viktigste ressurs.Linker:


Stressmestring på arbeidsplassen:

http://sorlandsavisen.no/2017/02/05/vil-laere-bedrifter-a-redusere-stress/

 

Stressmestring på skolen:

http://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-elever-skal-lare-a-takle-stress-pa-skolen-616170b.html


Langtidssykemeldte og arbeidsevne:

http://www.uia.no/nyheter/flertallet-oekte-arbeidsevnen-med-oppmerksomhetstrening


Styrking av mindfulness ferdigheter er nyttig for å forbedre arbeidsevnen til nordmenn med langtidsfravær. (Forskning utført på kurser ved Durapart hvor undertegnede var instruktør.)

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21642850.2016.1179120


Mindfulness: Bra for arbeidstakeren og bedriften.

http://ledernett.no/mindfulness-mirakelkur-eller-quick-fix


Mindfulness skal øke de ansattes bevissthet om selvledelse.

http://www.dn.no/jobbledelse/2015/05/03/2053/Arbeidsliv/skal-lede-seg-selv-med-mindfulness


Mindfulness som strategisk lederverktøy, Fredrikstad Kommune.

https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Organisasjon/Virksomheter/HMS/Nyheter-fra-HMS-avdelingen/Mindfulness-som-strategisk-lederverktoy-/


Puster seg til bedre ledelse.

http://www.aftenposten.no/jobb/Puster-seg-til-bedre-ledelse-7786430.html


Carlsberg sender ansatte på mindfulness kurs.

http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/bbd1a7d491bf467da0902b7cefd8ceab-20121003-carlsberg-sender-ansatte-paa-mindfulness


Om noe av dette vil kunne være interessant for for dere eller om det er ønske om å tilpasse noe av dette, tar dere kontakt på telefon eller mail.KONTAKT: Ved ønske om mer informasjon, ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Send mail til: martinnordvik@live.no eller mbsr@martinnordvik.no

Mob:95166791

Martin Nordvik

MBSR - instruktør Agder

Arendal

martinnordvik@live.no / mbsr@martinnordvik.no

Mob: 95166791

Org.nr:916496877